നമ്പര്‍ തിയതി  വിഷയം  ഓര്‍ഡര്‍/രേഖ 
04-08-2022 പറമ്പികുളം ആളിയാര്‍ കരാര്‍ ലംഘനം:
സ്റ്റാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു
/cm-sends-letter-to-stalin/
2 05-08-2022 തമിഴ്‌നാടിന്  കത്ത്-മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ചു നിര്‍ത്തണം /mullaperiyaar/
3 23-08-2022 ശ്രീ.കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ എം.എൽ.എ ഉന്നയിച്ച ‘കുറ്റ്യാടി പുഴയോരം ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഭീഷണി നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സബ്മിഷനുളള മറുപടി /submission-to-mr-k-p-kunjammad-kutty-master-mla/